. .

Taxi

Welcome to the taxi page. Click on the English to link to a video of the phrase.
Taxi
English Romaji Japanese
Call me a taxi, please. Takushii o yonde kudasai. タクシーをよんで下さい。
Could you please take me to this hotel? Kono hoteru made onegai shimasu. このホテルまでお願いします。
How much is it to Shinjuku? Shinjuku made ikura desu ka? 新宿までいくらですか?
How much is the fare? Ryoukin wa ikura desu ka? 料金はいくらですか?
Stop here, please. Koko ni tomete kudasai. ここに止めて下さい。
Take me to the airport, please. Kuukou made onegai shimasu. 空港までお願いします。
Take me to this place, please.. Kono basho made onegai shimasu. この場所までお願いします。
Wait here a moment, please. Koko de chotto matte ite kudasai. ここでちょっと待っていて下さい。
Where can I get a taxi? Doko de takushii ni noru koto ga deki masu ka? どこでタクシーに乗ることができますか?