. .

Bus & Trains

Welcome to the bus & trains page. Click on the English to link to a video of the phrase.
Bus & Trains
English Romaji Japanese
Does this train stop at Shinjuku? Kono densha wa Shinjuku ni tomari masu ka? この電車は新宿に止まりますか?
Does this train/bus stop in _____? kono densha/basu wa _____ ni tomarimasuka? この[電車/バス]は _____ に止まりますか?
How do I get to the train station? Eki e wa dou iku no desu ka? 駅へわどう行くのですか?
How much is a ticket to _____? _____ _____ made ikura desu ka? までいくらですか?
Is this the right platform for Ginza? Ginza iki wa kono houmu desu ka? 銀座行きはこのホームですか?
It must be difficult to catch an express now. Ima kyuukou ni noru no wa muzukashii deshou. 今急行に乗るのは難しいでしょう。
One ticket to _____, please. _____ made ichimai onegaishimasu. まで一枚お願いします。
Subway route map please? Chikatetsu no rosenzu o kudasai. 地下鉄の路線図を下さい。
This train goes as far as Shibuya. Kono densha wa Shibuya made ikimasu. この電車は渋谷まで行きます。
This train is now running from Kanda toward Shibuya. Kono densha wa ima Kanda kara Shibuya e hashitte imasu. この電車は今神田から渋谷へ走っています。
What time is the last train? Shuuden wa nan-ji desu ka? 終電は何時ですか?
When does the train/bus for _____ leave? _____ _____ yuki no densha/basu wa nanji ni shuppatsu shimasuka? 行きの[電車/バス]は何時に出発しますか?
When will this train/bus arrive in _____? kono densha/basu wa nanji ni _____ ni tsukimasuka? この[電車/バス]は何時に _____ に着きますか?
Where does this train/bus go? kono densha/basu wa doko yuki desuka? この[電車/バス]はどこ行きですか?
Where is the nearest subway station? Ichiban chikai chikatestu no eki wa doko desu ka? 一番近い地下鉄の駅はどこですか?
Where is the nearest train station? Moyori no eki wa doko desu ka? もよりの駅はどこですか?
Where is the subway station? Chikatetsu no eki wa doko desu ka? 地下鉄の駅はどこですか?
Where is the train/bus to _____? _____ _____ yuki no densha/basu wa doko desuka? 行きの[電車/バス]はどこですか?
Where should I change trains? Doko de norikaeru no desu ka? どこで乗り換えるのですか?
Which station do I get off at? __________ni iku niwa dono eki de orireba iidesu ka? ____に行くにわどの駅で降りればいいですか?
Accommodation
Can I book a hotel room here? Koko de hoteru no yoyaku wa deki masu ka? ここでホテルの予約はできますか?
Does this hotel have Internet access? Kono hoteru dewa intanettoga tsukae masu ka? このホテルではインタネットが使えますか
How long will you be staying in Japan? Nihon niwa nan-nichi taizai shimasu ka? 日本には何日滞在しますか?
How long will you be staying? Nan-paku shimasu ka? 何泊しますか?
I have a reservation. Yoyaku shite imasu. 予約しています。
I’d like to book a hotel room for the night. Konban no heya o yoyaku shitai no desu ga. 今晩の部屋を予約したいのですが。
I’d like to stay for 3 nights. San-paku shitai no desuga. 三泊したいのですが。
I’d like to stay in a 4 star hotel. Yotsu-boshi no hoteru ni tomari tai desu. 四坪視のホテルにとまりたいです。
I’ve already made a reservation. Watashi no namae wa Maikeru Sumisu desu. Konban no yoyaku o shite imasu. 私の名前はマイケルスミスです。今晩の予約をしています。
Is there Internet access in my room? Kono hoteru wa heya de intanettoga tsukae masu ka? このホテルは部屋でインタネットが使えますか?
Please don’t cancel my reservation. Touchaku ga sukoshi okure masu ga, yoyaku o torikesa nai de kudasai. 到着が少し遅れますが、予約を取り消さないで下さい。