. .

Hiragana

Welcome to the Japanese alphabet page. Click on the English to link to a video of the phrase.
Hiragana
Monographs
(gojūon)
Digraphs (yōon)
a i u e o ya yu yo
a [a] i [i] u [u͍] e [e] o [o]
K くゎ きゃ きゅ きょ
ka [ka] ki [ki] ku [ku͍] ke [ke] ko [ko] kwa [ka] kya [kʲa] kyu [kʲu͍] kyo [kʲo]
S しゃ しゅ しょ
sa [sa] shi [ɕi] su [su͍] se [se] so [so] sha [ɕa] shu [ɕu͍] sho [ɕo]
T ちゃ ちゅ ちょ
ta [ta] chi [ t͡ɕi] tsu [ t͡su͍] te [te] to [to] cha [ t͡ɕa] chu [ t͡ɕu͍] cho [ t͡ɕo]
N にゃ にゅ にょ
na [na] ni [nʲi] nu [nu͍] ne [ne] no [no] nya [nʲa] nyu [nʲu͍] nyo [nʲo]
H ひゃ ひゅ ひょ
ha [ha] hi [çi] fu [ɸu͍] he [he] ho [ho] hya [ça] hyu [çu͍] hyo [ço]
M みゃ みゅ みょ
ma [ma] mi [mi] mu [mu͍] me [me] mo [mo] mya [mʲa] myu [mʲu͍] myo [mʲo]
Y
ya [ja] yu [ju͍] yo [jo]
R りゃ りゅ りょ
ra [ɽa] ri [ɽi] ru [ɽu͍] re [ɽe] ro [ɽo] rya [ɽʲa] ryu [ɽʲu͍] ryo [ɽʲo]
W
wa [wa] wi [i] we [e] wo [o]

Below is a video of the alphabet you can use to practice with. The graph is different from the one above but it still works.
YouTube Preview Image